Wat?

VillaVlinder is een kleinschalige opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen tot 8 jaar. Ik bied met de nodige kennis en ervaring, een rustige speelomgeving aan met positieve aandacht en leuke activiteiten. Een veilige plek om te spelen en om zichzelf te zijn. Verzorging en begeleiding.

Er is plaats voor u kinderen per dag.